Gmina Lubenia - Budowa chodnika Lubenia - Straszydle
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     INWESTYCJE 2015    Budowa chodnika Lubenia - Straszydle
Budowa chodnika Lubenia - Straszydle
Uchwałą Rady Gminy Lubenia nr IV/18/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania publicznego obejmującego wykonanie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1411 R (599) Babica – Lubenia – Błażowa; przystosowanie pobocza do ruchu pieszego oraz renowacji systemu odwodnienia w miejscowościach Straszydle oraz Lubenia przyznano dotację celową w wysokości 500 tys. złotych. Samorząd Powiatu Rzeszowskiego zabezpieczył także w swoim budżecie środki na realizację tego zadania. W sierpniu i wrześniu prowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania:
Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica – Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km od 3+500 do 4+480 w miejscowości Lubenia
Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica – Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km od 6+725 do 7+190 w miejscowości Straszydle
Zadanie 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 R Babica – Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km od 4+700 do 5+380 w miejscowości Lubenia.
 
28 sierpnia 2015 r. dokonano wyboru ofert, dwóch pierwszych zadań, które realizuje Firma Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień odpowiednio za kwoty: zadanie 1 – 470 396,28 zł i zadanie 2 – 256 232,00 zł. W dniu 4 września 2015 r. rozstrzygnięto postępowanie na 3 zadanie i wybrano ofertę MG Infrastruktura Marian Wołczyk, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 18/105. Cena wybranej oferty wynosi: 348 077,70 zł. Łącznie wartość zadań wg ogłoszeń z wybranych ofert wynosi 1 074 705,98 zł, z czego 500 000 zł finansuje gmina Lubenia.

 

                                              

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET