Gmina Lubenia - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia.
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     INWESTYCJE 2015    Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia.
W dniu 28.04.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie przyznał dotację na  zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia” . W zadania Gmina uzyskała dotację w kwocie 27 625,34 zł stanowiącą 85 % kosztów kwalifikowanych. Dotacja na dofinasowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania , transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest”. obejmuje środki NFOŚiGW – w kwocie 16 250,20 (50 %) i WFOŚiGW w kwocie 11 375,14 (35%).
 
Gmina wyłoniła Wykonawcę zadnia obejmującego:
 
- demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 25,89 Mg;– w ramach robót wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki ( nieruchomość na której był demontaż) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1673) – karta przekazania odpadu;;
 
- zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 91,41 Mg. - w ramach robót wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki (nieruchomość na której był składowany) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1673) – karta przekazania odpadu.
 
 
W dniu 09.07.2015 r. podpisano umowę z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy i rozpoczęła się realizacja zadania, które potrwa do 30.09.2015 r.
   
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET