Gmina Lubenia - Palenie śmieci - ogłoszenie
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Palenie śmieci - ogłoszenie
Palenie śmieci - ogłoszenie

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LUBENIA

Dotyczy spalania śmieci:

 

Zwracamy się z apelem i prośbą o nie palenie odpadów komunalnych w domowych piecach.

Dbajmy o naszą „małą ojczyznę”, jej piękno, czystość i zdrowie nie tylko dla siebie, ale i dla następnych pokoleń !

Palenie śmieci jest karalne. Zgodnie z art. 191  ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013        (Dz.U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.), prawem ochrony środowiska – ustawa z dnia 23 października 2013 tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm. oraz kodeksem wykroczeń, zakazane jest palenie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu.                                    Nie stosowanie się do tego obowiązku grozi wysoką grzywną nawet do 5 tysięcy złotych.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:

- plastikowych pojemników i butelek po napojach,

- zużytych opon

- innych odpadów z gumy,

- przedmiotów z tworzyw sztucznych,

- elementów drewnianych pokrytych lakierem,

- sztucznej skóry,

- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

- opakowań po farbach i lakierach,

- pozostałości farb i lakierów,

- plastikowych toreb z polityenu,

- papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

- papier, tekturę i drewno

- opakowania z papieru, tektury i drewna

- odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych

- odpady kory i korka

- trociny, wióry i ścinki

- mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury

Nie spalajmy i ostrzeżmy sąsiadów przed groźnymi skutkami takiego postępowania z odpadami plastikowymi!

Kto może pomóc?

Każdy z nas może reagować widząc działania innych mogące mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Poniżej prezentujemy listę instytucji, które z mocy prawa mogą przeciwdziałać niszczeniu środowiska:

Policja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET