Gmina Lubenia - PUNKTY ODBIORU BATERII I AKUMULATORÓW
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     PUNKTY ODBIORU BATERII I AKUMULATORÓW
PUNKTY ODBIORU BATERII I AKUMULATORÓW
Informujemy, że na terenie Gminy Lubenia istnieje możliwość oddania zużytych baterii w następujących miejscach:
1.   Gmina Lubenia – Lubenia 131
2.   Szkoła Podstawowa w Lubeni – Lubenia 100
3.   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu – Straszydle 155
4.     W terminie zbiórki odpadów niebezpiecznych wyznaczonych przez Gminę Lubenia
Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Jedna malutka bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć około 380 litrów wody. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Szkodliwe substancje zawarte w bateriach mogą być przyczyną wielu poważnych i ciężkich chorób. Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy
i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów
.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET