Gmina Lubenia - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

         Wójt Gminy Lubenia informuje, że obsługę mieszkańców naszej gminy w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błażowej. Punkt ten mieści się w Błażowej na Ulicy Myśliwskiej Nr 9. Mieszkańcy gminy Lubenia mają możliwość oddania w nim (w ramach uiszczanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Lubenia) posegregowanych odpadów komunalnych to jest: opakowań z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowań  wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, szkła, papieru i metali, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości, odpady niebezpieczne np.: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki,  rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące itp. oraz opakowania po nich, przeterminowane leki, środki ochrony roślin
 i opakowania po nich, resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji metali.

           

            Przekazujący odpady zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi PSZOK kod kreskowy przysługujący jego nieruchomości oraz podać adres nieruchomości z której odpady pochodzą
 a także okazać się dowodem osobistym.

Uwaga:

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych tj. zderzaków, foteli samochodowych, akumulatorów, szyb, tapicerki oraz zmieszanych odpadów komunalnych,

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 20 00/ za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt/.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET