Gmina Lubenia - Siedliska
logo
Data: 2021-10-21
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
strona główna     O gminie    Krótki rys historyczny    Siedliska
Siedliska
Osadzona nad Wisłokiem wieś wzmiankowana już w 1423 roku przez Króla Władysława Jagiełłę, który przekazał Siedliska Janowi z Jicina, ówczesnemu właścicielowi Tyczyna. Od tej pory wieś przez długie wieki stanowiła własność rodów magnackich mających swoją siedzibę w Tyczynie.

 

W dziejach Siedlisk odnotować należy szczególnie dwa istotne wydarzenia. Jesienią 1672 roku wieś została spustoszona przez napad Tatarów Krymskich, po którym ocalało zaledwie 3 domostwa. Odbudowa osady trwała przeszło sto lat, gdyż jeszcze w końcu XVII wieku istniało we wsi tylko 26 chałup kmiecych.

 

Drugim wyjątkowym wydarzeniem było powstanie w Siedliskach w połowie XVII wieku kopalni gipsu założonej przez Branickich, co umożliwiło szybkie wydźwignięcie się wioski z biedy i marazmu. Już w II połowie XVIII wieku chłopi z Siedlisk byli właścicielami większości ziem uprawnych, a zamieszkiwało ją ponad 600 mieszkańców. Powstały też wówczas nowe obiekty: dwór, tartak z piekarnią, spichlerz i kuźnia. Zasobność Siedlisk powiększyła się w XIX wieku, kiedy to w 1889 roku zamieszkiwało wieś już 1137 osób w 235 domostwach.

 

W okresie II wojny światowej Siedliska były miejscem silnego oporu i ruchu konspiracyjnego, za co została wieś odznaczona Krzyżem Grunwaldu. Tu urodził się i spędził dzieciństwo wybitny kapłan męczennik błogosławiony ks. Józef Kowalski, wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET