Gmina Lubenia - Lubenia
logo
Data: 2021-10-21
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
strona główna     O gminie    Krótki rys historyczny    Lubenia
Lubenia
Jedna z najstarszych wsi powiatu rzeszowskiego. Prawa osadnicze otrzymała już w 1359 roku od Kazimierza Wielkiego. Powtórnie lokowana w 1420 roku przez Króla Władysława Jagiełłę.

 

Do początków XV wieku wieś królewska, a od 1423 roku wchodząca w skład prywatnych właści wielkich rodów magnackich Pileckich, Kostków, Działyńskich, Branickich. W czasach rozbiorowych 1772 – 1918 wieś gminna, a jednocześnie pozostająca pod prywatnym zarządem rodu Wodzickich, a od 1901 roku Ułańskich. Znaczne dobra ziemskie na przełomie XIX i XX wieku miały na terenie wsi rodziny Wohlfeldów, Kieleckich i Samuela Eule.

 

Od końca XIV wieku siedziba rozległej parafii obejmującej tereny wiosek sąsiadujących z Lubenią: Straszydla, Sołonki, Siedlisk i Zarzecza. W okresie od XIV do XVIII wieku wieś doznała licznych najazdów i przemarszów obcych wojsk, co znacznie osłabiało kondycję materialną i ludzką wioski. Osadę wielokrotnie pustoszyły najazdy tatarskie wojsk szwedzkich, siedmiogrodzkich, kozackich a także saskich i rosyjskich.

 

W czasie I wojny światowej (1914 – 1918) przez wieś przetoczyły się liczne wojska austriackie, niemieckie i rosyjskie. W maju 1916 roku pod Przylaskiem stoczona została potyczka tych wojsk. Jej ofiarą padło kilku żołnierzy obydwu stron. W okresie II wojny światowej (1939 – 1945) w Lubeni zawiązał się silny ruch oporu obejmujący także sąsiednie wioski.

 

W czasach współczesnych Lubenia jest od lat siedzibą gminy liczącą około 2,5 tysiąca mieszkańców. Stanowi niezwykle atrakcyjną turystycznie miejscowość ze względu na bogatą historię, tradycje oraz walory turystyczno – krajoznawcze. Na drogach Lubeni odbywa się od kilku lat jeden z największych rajdów samochodowych w Polsce – Rajd Rzeszowski.

 

Życiorys księdza Franciszka Józefa Łuszczki - proboszcza w Lubeni w latach 1932 - 1956 - pobierz

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET