Gmina Lubenia - Stowarzyszenia do których należymy
logo
Data: 2021-09-27
Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli
strona główna     O gminie    Stowarzyszenia do których należymy
Lokalna Grupa Działania TRYGON
Lokalna Grupa Działania “Trygon – rozwój i innowacja” jest partnerstwem trójsektorowym - stowarzyszeniem skupiającym podmioty sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z terenu gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza.
Stowarzyszenie powstało i uzyskało osobowość prawną wiosną 2008 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Świlcza.
Głównym celem i zadaniem Stowarzyszenia jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu Ustawy z dnia 7 marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
            Lokalna Strategia Rozwoju będzie zawierać analizę stanu obecnego, oraz wskazywać cele i kierunki działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru objętego strategią. Ponieważ Strategia będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zatem sformułowane w niej cele i kierunki muszą być dostosowane do reguł i zasad obowiązujących w Programie – powinny ograniczać się do dziedzin na które LGD może mieć faktyczny wpływ, a więc:
·              Poprawa jakości życia,
·              Zwiększenie różnorodności gospodarczej
·              Zwiększenie miejsc pracy,
·              Aktywizacja mieszkańców,
·              Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
 
Zamiarem Lokalnej Strategii Rozwoju jest opracowanie we współpracy z mieszkańcami i potencjalnymi beneficjentami programu, tak by w jak najszerszym zakresie ujmowała ich ocenę oraz odpowiadała ich potrzebom.
 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET