Gmina Lubenia - Miejsca zagospodarowania odp.kom.
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Miejsca zagospodarowania odp.kom.
Miejsca zagospodarowania odp.kom.

 Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9, litera b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina Lubenia informuje, że:

1)  miejscami zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Lubenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych były następujące instalacje:

a)  Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) Województwo: PODKARPACKIE Powiat: Rzeszów Gmina: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów ul. Ciepłownicza

b) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych- Zakład Zagospodarowania

Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: ropczycko-sędziszowski, Gmina: Ostrów, Miejscowość: Kozodrza, Ulica: Kozodrza bn, Kod pocztowy: 39-103

c) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia

Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: leżajski, Gmina: Leżajsk, Miejscowość: GIEDLAROWA, Ulica: GIEDLAROWA, Kod pocztowy: 37-300

d) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych -Zakład Segregacji i Kompostownia Odpadów

Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: Tarnobrzeg, Gmina: Tarnobrzeg, Miejscowość: TARNOBRZEG, Ulica: STREFOWA 8, Kod pocztowy: 39-400

2)  miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubenia bioodpadów stanowiących odpady komunalne była instalacja:

Kompostownia bębnowa z bioreaktorem

Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: dębicki, Gmina: Dębica, Miejscowość: Paszczyna, Ulica: Paszczyna 62B, Kod pocztowy: 39-207

3)  miejscami zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubenia pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania były następujące instalacje:

a) Składowisko "Kozodrza"

Województwo: PODKARPACKIE Powiat: ropczycko-sędziszowski Gmina: Ostrów Miejscowość: Kozodrza

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, Miejscowość: Obręb Charzewice, Ulica: Działka ew. nr 1934/5 /Składowisko Odpadów, Kod pocztowy: 37-450

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET