Gmina Lubenia - PSZOK
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     PSZOK
PSZOK

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt 9 litera d) ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina Lubenia informuje, że obsługę mieszkańców gminy Lubenia w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych sprawuje Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. Ul 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa.PSZOK mieści się na Ul. Myśliwskiej w miejscowości Błażowa. Gmina realizuje obowiązek obsługi mieszkańców w tym zakresie na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy gminą Błażowa i gminą Lubenia (porozumienie Rady Gminy Lubenia z dnia 11 grudnia 2017 r. ze zm., Dz Urz. Woj. Podk. z dnia 3 grudnia 2018 r., poz. 5123)   

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET