Gmina Lubenia - Zakup mundurów strażackich
logo
Data: 2021-11-27
Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
strona główna     INWESTYCJE 2020    Zakup mundurów strażackich
Zakup mundurów strażackich
Zadanie zrealizowano w ramach operacji: Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez doposażanie umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni.
 

W roku 2019 Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni przygotowała we współpracy z Urzędem Gminy Lubenia wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez doposażenie umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni Wnioskowano o kwotę 50 000,00 zł. Maksymalną jaką można było uzyskać. Środki otrzymano.

OSP Lubenia w dniu 20.11.2019 r. podpisała umowę dotacji nr 000972-6935-UM0911686/19 z Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację przedsięwzięcia.

Cel projektu określony został jako kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów panujących w naszym regionie - paradne musztry i pokazy działania strażackich zastępów poprzez doposażenie umundurowania dla OSP w Lubeni. Działania jakie podejmuje Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni sprzyja promowaniu kultury swojego regionu oraz zaspokajaniu potrzeb kulturowych, a także podtrzymywanie tradycji przekazywanie zwyczajów następnym pokoleniom. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni uczestniczy w różnego rodzaju działaniach promocyjnych, wydarzeniach kulturalnych i kultywujących tradycje i zwyczaje. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni  istnieje już 73 lata, liczy ponad 100 członków. Prowadzi działalność pożarniczą, ratownictwo drogowo - techniczne a także akcje edukacyjne i pokazy pierwszej pomocy przed medycznej oraz prowadzi chór strażacki. Ważnym aspektem działalności jednostki jest kultywowanie lokalnych tradycji, m.in. poprzez wartę przy Bożym Grobie w czasie Świąt Wielkanocnych, parady w Święto Bożego Ciała, pokazy działania strażackich zastępów podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. OSP  jest widoczna na obszarze LGD i poza nim. Uświetnia większość uroczystości w gminie Lubenia, często zapraszana jest także na wydarzenia kulturalne poza obszarem gminy. OSP  w Lubeni  jest identyfikowana ze społecznością Gminy Lubenia. Zyskała sympatie lokalnego środowiska o czym świadczyć mogą nowi członkowie w OSP w Lubenia (w ubiegłym roku 11- osób) czy datki przekazywane na działalność jednostki w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Operacja "Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez doposażenie umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni”  polega na doposażeniu OSP w Lubeni  w 40 nowych, jednolitych mundurów gabardynowych męskich, 15 nowych, jednolitych mundurów gabardynowych damskich . Działanie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania i rozwoju OSP. Mundury wykorzystywane do tej pory przez strażaków mają od kilku do kilkudziesięciu lat (różnią się zatem kolorem i stopniem zużycia), nie są także funkcjonalne (nieprawidłowy fason, brak zwężenia spodni). Kilkunastu strażaków zmuszonych jest do noszenia munduru nie w swoim rozmiarze, kilku nie posiada go wcale. Sytuacja finansowa w OSP w Lubeni nie pozwalała na dokonanie tego zakupu. W skład  zakupionego umundurowania wchodzą: mundur męski (marynarka + spodnie) szt.40; mundur damski (marynarka + spódnica) szt.15; koszula rękaw krótki  (damska, męska) szt.55; czapka rogatywka szt.40; kapelusz damski szt.15; buty damskie szt.15, sznur galowy szt. 55; sznur miniaturka szt. 55; pagony do koszuli szt.55 ; krawat czarny szt. 55; pas oficerski czarny szt. 40.  Stroje zostały  wyposażone w guziki nawiązujące do tradycji OSP w Lubeni.   W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna nie dysponuje jednolitymi  strojami, posiadane stroje są stare wysłużone nie nadające się do reprezentacji na wydarzeniach.  Zakup nowych strojów dla  OSP  w Lubeni  służący działalności na rzecz edukacji, kultywowania i upowszechniania polskiej tradycji i kultury ludowej w kraju jak również,   wzbogacenie repertuaru zespołu co przyczyni się do wzrostu liczby występów  . Projekt pozwoli na  wieloletnie używanie strojów w celu kultywowania tradycji, zwyczajów i obyczajów panujących w naszym regionie - uświetnianie uroczystości w gminie, na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (Gmina Lubenia, Gmina Boguchwała, Gmina Świlcza. Zwiększenie świadomości i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na sprawy tradycji oraz wytworzenia tożsamości z własną "Małą Ojczyzną”.

 

OSP Lubenia jest Stowarzyszeniem , organizacją, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stąd nie ma możliwości zwiększenia ewentualnych dochodów. Znikomymi środkami którymi dysponuje są składki członkowskie, którymi stara się gospodarować racjonalnie i oszczędnie realizując zadania statutowe. W styczniu br. OSP Lubenia zwróciło się do Gminy Lubenia o pożyczkę na  realizację projektu. Dotacja jest bowiem wypłacana jako refundacja poniesionych wydatków. Pożyczki udzielono. Dzięki czemu OSP Lubenia mogło zawrzeć umowę i dokonać zakupu mundurów. Obecnie trwa rozliczenie zadnia .
 
Wzór zakupionych mundurów.
 
 
 
 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET