Gmina Lubenia - Budowa przyłącza wodociągowego
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     INWESTYCJE 2020    Budowa przyłącza wodociągowego
Budowa przyłącza wodociągowego
 W dniu 17.02.2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Budowa przyłącza wodociągowego Lubenia – Strona Sucha. Otwarcie ofert nastąpiło 04.03.2020 r. , wpłynęło 7 ofert. Najdroższa na kwotę 104 271,32 zł , najtańsza na kwotę
53 259,00 zł . Umowę zawarto wykonawcą , który złożył ofertę najkorzystniejszą tj.  Zakład Instalacyjno  Budowlany LISBUD Paweł Lisowski, Pstrągowa 340,38-121 Pstrągowa w dniu 30.03.2020 r. Przedmiotem zadania jest budowa przyłącza wodociągowego z rur PE 100 RC  o długości 412 m w m. Lubeni.

 


 
 


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET