Gmina Lubenia - Przebudowa DK w Straszydlu
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     INWESTYCJE 2020    Przebudowa DK w Straszydlu
Przebudowa DK w Straszydlu

- 12 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części (parteru) budynku Domu Kultury w Straszydlu z przeznaczeniem na usługi o charakterze społeczno-gospodarczym" w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji oraz ocieplenia fundamentów, weryfikacja odprowadzenia wód opadowych, zwiększenie zadaszenia nad schodami wejściowymi, odgrzybianie i osuszanie ścian wewnętrznych po wykonaniu izolacji fundamentów, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, wykonanie otworów drzwiowych, zamurowanie części otworów, wybicie nowych – przebudowa ścian działowych wewnętrznych, wykonanie nadproży umożliwiające przesunięcie otworów drzwiowych w ścianach, rozbiórkę części istniejących ścian działowych, osprzętu wod.-kan., wymianę stolarki okiennej, demontaż istniejących drzwi, montaż nowych, zmianę kształtu i wielkości schodów zewnętrznych, wymianę warstwy wykończeniowej posadzek – na płytki gresowe i panel podłogowy po uprzednim wyrównaniu poziomów podłóg (w stanie istniejącym różnice poziomów pomiędzy pomieszczeniami ok. 4 cm), układanie płytek w toaletach oraz na zapleczu kuchennym i podłogach, szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie pomieszczeń, wykonanie sufitu podwieszanego, wymianę parapetów na konglomeratowe, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji c.o. oraz wymianę grzejników, przebudowę instalacji wody i kanalizacji w ramach dostosowania do nowej funkcji, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; wymianę oświetlenia, przebudowę instalacji elektrycznej w ramach dostosowania do nowej funkcji, umieszczenie ekranu informacyjnego na ścianie budynku oraz doprowadzenie do niego zasilania, modernizację sieci komputerowej dla potrzeb nowej funkcji, montaż oświetlenia i nagłośnienia sceny, montaż kurtyny, montaż ekranu wielofunkcyjnego wewnątrz budynku.

Otwarcie ofert zaplanowano na styczeń 2020 r.


Inwestycja realizowana jest z projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
 

Na ten cel  Gmina Lubenia uzyskała wsparcie w wysokości ponad 4  500 000,00 zł . Środki zostaną przeznaczone na budowę wodociągu w miejscowości Straszydle oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części (parteru) budynku Domu Kultury w Straszydlu z przeznaczeniem na usługi o charakterze społeczno-gospodarczym.
 
Przed realizacją inwestycji:
 

 

 

 
W trakcie realizacji:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakończyły się prace budowlane na zadaniu:
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części (parteru) budynku Domu Kultury w Straszydlu z przeznaczeniem na usługi o charakterze społeczno-gospodarczym" w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” .
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

  

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET