Gmina Lubenia - Przebudowa drogi Siedliska - Płoniny
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     INWESTYCJE 2020    Przebudowa drogi Siedliska - Płoniny
Przebudowa drogi Siedliska - Płoniny
Przebudowa drogi gminnej Siedliska - Płoniny na odcinku 0,701 km.

- 7 listopada 2019 r. podpisano  umowę pomiędzy Gminą Lubenia a Wojewodą Podkarpackim nr FDS-G156/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Siedliska – Płoniny w km 0+001,5-0+702,5 nr drogi 108626R” – dotacja 70% wartości zadania, tj. 268 524,00 zł.

- 25 listopada 2019 r. zawarto umowę na zadanie Przebudowa drogi gminnej Siedliska – Płoniny w km 0+001,5-0+702,5 nr drogi 108626R”. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejsza złożona została przez Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47B, 36-060 Głogów Młp. na kwotę 268 469,47 zł.


  
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET