Gmina Lubenia - Zagospodarowanie odpadów
logo
Data: 2021-11-27
Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
strona główna     Gospodarka odpadami     Zagospodarowanie odpadów
Zagospodarowanie odpadów

Urząd Gminy w Lubeni  informuje, że:

1) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera (na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego) Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o z siedzibą: Ul. 3 Maja 35,
36-030 Błażowa;

2) odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierają Firmy:
- Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o z siedzibą: Ul. 3 Maja 35,
36-030 Błażowa

- P.H.P.U. „Zagroda” Sp. z o.o. Ul. 1-go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

3) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami miejscami zagospodarowania zmieszanych odpadów  przez podmioty odbierające odpady są :

- Sortownia odpadów zmieszanych, P.H.P.U Zagroda, Ul., 1-Maja, 38-100 Strzyżów,

- Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów z odzyskiem energii, Ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, ZUK Ostrów, Kozodrza 225, 39-103 Ostrów

- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia
w Giedlarowej, Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Giedlarowa, 37-300 Leżajsk.

4) pozostałe odpady odebrane selektywnie przekazywane są do Sortowni odpadów w celu dalszego postepowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET