Gmina Lubenia - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
logo
Data: 2021-09-27
Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli
strona główna     INWESTYCJE 2016    Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W dniu 14.07.2016 r. została podpisana umowa dotacji nr 125/2016/OZ/R/DA na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia” . W ramach umowy Gmina uzyskała dotację w kwocie 25 760,20 zł stanowiącą 85 % kosztów kwalifikowanych. Dotacja na dofinasowanie zadania z zakresu zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest” obejmuje środki NFOŚiGW – w kwocie 15153,06 zł (50 %) i WFOŚiGW w kwocie 10 607,14 zł (35%). Środki własne Gminy stanowią 4545,92 zł . Zadanie obejmuje; zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania 107,70 Mg wyrobów zawierających azbest.

 


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET