Gmina Lubenia - Dobudowa budynku usługowego z garażem
logo
Data: 2021-10-21
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
strona główna     INWESTYCJE 2016    Dobudowa budynku usługowego z garażem
Dobudowa budynku usługowego z garażem
28 grudnia 2015 r. otrzymano od Wykonawcy projektu wykonaną dokumentację na zadanie Dobudowa budynku usługowego z garażem przy istniejącym budynku Domu Kultury wraz ze zmianą konstrukcji części dachu istniejącego budynku oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej”. Na początku stycznia br.w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Po jego uzyskaniu rozpocznie się procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin wykonania zadania to 2016 r.
W dniu 22 marca 2016 r.  wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie „Dobudowa budynku usługowego z garażem przy istniejącym budynku Domu Kultury w Straszydlu warz ze zmianą konstrukcji części dachu istniejącego oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci teletechnicznej- etap I”.  Wpłynęło 2 oferty, z których każda znacznie przewyższała dostępne środki finansowe jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania, dlatego też w dniu  6 kwietnia 2016 r. postępowanie unieważniono. Kolejne wszczęto po upływie terminu na zastosowanie środków ochrony prawnej. Tym razem wpłynęło 4 oferty, z których najtańsza złożona przez Grupę Handlową Feniks Sp. z o.o., Lutoryż 100, 36-040 Boguchwała mieściła się w limicie posiadanych środków. W dniu 11 maja dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej na kwotę 258 864,81 zł z zapewnieniem 72 –miesięcznego okresu gwarancji Umowę zawarto 16 maja, a zakończenie zadania planowane jest na październik 2016 r.
 
      
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET