Gmina Lubenia - Przebudowa drogi Lubenia-Maternówka
logo
Data: 2021-10-21
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
strona główna     INWESTYCJE 2016    Przebudowa drogi Lubenia-Maternówka
Przebudowa drogi Lubenia-Maternówka
W październiku 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108610 R i budowa chodnika w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Lubenia – Maternówka” w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Oczekujemy na decyzję Ministerstwa w kwestii dofinansowania.
W maju br. uzyskano informację, że wniosek o dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 108610 R i budowa chodnika w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Lubenia – Maternówka”złożonyw ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 znalazł się na liście do dofinansowania. Oczekujemy na pisemną decyzję Ministerstwa w kwestii dofinansowania. Została też podpisana umowa dofinansowania z Powiatem Rzeszowskim w ramach której udzielono Gminie pomocy finansowej w wysokości 275 000 zł na realizację tego zadania. W dniu 10 maja br. podpisano umowę na roboty budowlane z Konsorcjum Firm : Lider: PBI Infrastruktura S.A. , UL. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik; Partner: PBI WMB Sp. z o.o., Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz. Wartość umowy to 635 251,14 zł , Wykonawca udzielił 72 miesięcznej gwarancji. Planowany termin realizacji zadnia to październik 2016r.
W dniu 27.07.2016 r. została podpisana umowa nr PRGD-12/2016 o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108610 R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Lubenia – Maternówka w km 0+000-1+821,37” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie projektu wynosi 319 848  zł co stanowi do  50% kosztów kwalifikowanych. Ponadto w maju br podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania  z Powiatem Rzeszowskim w ramach której udzielono Gminie pomocy finansowej w wysokości 275 000 zł na realizację tego zadania.
 
       
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET