Gmina Lubenia - Przebudowa drogi Lubenia-Stara Droga
logo
Data: 2021-09-27
Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli
strona główna     INWESTYCJE 2016    Przebudowa drogi Lubenia-Stara Droga
Przebudowa drogi Lubenia-Stara Droga
W styczniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie na zadania Przebudowa drogi gminnej Lubenia- Stara Drogaw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury drogowej. W chwili obecnej projekt podlega ocenie.
 
W dniu 27.06.2016 r. została podpisana umowa Nr 00137-65151-UM0900065/16 o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubenia – Stara Droga” realizowanego jako operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 358 712,00 zł co stanowi do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.
 
          

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET