Gmina Lubenia - Akty prawa miejscowego
logo
Data: 2018-12-14
Imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy
strona główna     Gospodarka odpadami     Akty prawa miejscowego
Akty prawa miejscowego
 
UCHWAŁA Nr XXIV/126/2016Rady Gminy Lubenia z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubenia (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓZTWA PODKARPACKIEGO z  2016 roku, pozycja 2543;Ogłoszony: 18.07.2016 )
 
UCHWAŁA Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Lubenia z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Lubenia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
(DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓZTWA PODKARPACKIEGO z  2016 roku, pozycja 2497;Ogłoszony: 15.07.2016)
 
 
UCHWAŁA Nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Lubenia z dnia  23 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓZTWA PODKARPACKIEGO z 2016 roku, pozycja 2327, Ogłoszony: 12.07.2016 )
 
 
UCHWAŁA Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Lubenia z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓZTWA PODKARPACKIEGO  z  2016 roku, pozycja.2496; Ogłoszony: 15.07.2016 )
 
 
UCHWAŁA Nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Lubenia z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓZTWA PODKARPACKIEGO z  2016 roku 2495;Ogłoszony: 15.07.2016 )
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET