Gmina Lubenia - Inne wiadomości
logo
Data: 2022-01-28
Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
strona główna     Inne wiadomości
Rolnictwo

Wieś i rolnictwo Gminy Lubenia cechuje swoista specyfika charakterystyczna dla całego powiatu czy województwa. Specyfika ta ma przede wszystkim podłoże strukturalne, i dlatego też trwające od kilku lat procesy restrukturyzacyjne przebiegają powoli i nie są aż tak efektywne jak w innych regionach kraju, gdzie przeważają duże obszarowo i mocne ekonomiczne gospodarstwa rolne.

 

Gmina Lubenia jest typową gminą rolniczą, pozbawioną jakiegokolwiek przemysłu. Ukształtowane wcześniej warunki społeczne sprawiły, że większość dochodów gospodarstw domowych stanowiły wpływy z pracy poza rolnictwem. Położenie pól na stokach znacznie ogranicza możliwość mechanizacji i tym samym znikome jest dążenie rolników do scalania ziemi.   

 

Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Lubenia w ha 

  

Użytyki /Miejscowość

Lubenia

Straszydle

Siedliska

Sołonka

Grunty orne

951,9

1071,7

622,1

227,3

Sady

50,5

40,9

40,1

1,5

Łąki trwałe

30,5

54,6

7,0

5,8

Pastwiska

217,8

179,9

67,7

44,6

Grunty zabudowane i zurbanizowane

152,6

105,9

83,9

33,6

Grunty zajęte pod wody płynące

8,0

12,9

22,6

1,7

Grunty pod rowami

7,8

0,8

2,6

0

Nieużytki

1,3

2,9

6,4

3,2

Lasy

247,0

552,0

47,9

583,0

Razem

1667,4

2022,6

900,3

900,7

 

  

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Rzeszów. 

 

 

Wielkość i struktura gospodarstw oraz rodzaj produkcji rolnej nie odbiega charakterem od innych gmin położonych w pobliżu miasta. 

 

Struktura obszarowa gospodarstw przedstawia się następująco:

 

Ogółem – 1633 (100%) gospodarstwa, 

 

do 1 ha – 273 (16,71 %) gospodarstwa,

 

1-2 ha – 880 (53,88 %) gospodarstwa,

 

3 - 5 ha - 442 (27,06%) gospodarstwa,

 

6 - 7 ha - 24 (1,46%) gospodarstwa,

 

8 - 10 ha - 8 (0,53%) gospodarstwa,

 

11 - 15 ha - 4 (0,24%) gospodarstwa,

 

powyżej 15 ha - 2 (0,12%) gospodarstwa.

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET