Gmina Lubenia - Przebudowa fontanny w Sołonce
logo
Data: 2021-07-23
Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
strona główna     INWESTYCJE 2014     Przebudowa fontanny w Sołonce
Przebudowa fontanny w Sołonce
   W dniu 26.08.2014 r. została podpisana umowa Nr 01755-6930-UM0940158/14 o dofinansowanie projektu pn . „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów małej architektury służących rekreacji wraz z przyłączem wodociągowym do fontanny na działce nr 621/1 w m. Sołonka” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie projektu wynosi 25 000,00 zł co stanowi do 80 % kosztów kwalifikowanych. W ramach operacji planuje się rozbudowę istniejącej fontanny – polegającą na wykonaniu drugiego kręgu muru, zamontowaniu nowych dysz zamgaławiających i dyszy w kształcie spirali, ponadto przy obiekcie planuje się obchodowy chodnik oraz trzy ławki z zadaszeniem. Fontanna zostanie podświetlona reflektorem świecącym światłem o zmiennych kolorach .
 
KARTA PROJEKTU- pobierz
 
 
          
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET