Gmina Lubenia - Obsługa interesantów
logo
Data: 2022-01-28
Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
strona główna     Obsługa interesantów
USC

Wymiana dowodu osobistego

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
 3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 (szerokość x wysokość) pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Opłaty

Brak opłat

4. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

6. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816 t. j.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

7. Uwagi

WAŻNE: Wniosek o wydanie dowodu osobistego, jak i jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, ze względu na wymóg zamieszczenia odcisków palców w dowodzie osobistym i ich weryfikacji przy odbiorze.

Aby sprawdzić aktualny status dowodu osobistego należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i w zakładce "dowody osobiste" wpisując nr zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

E-Dowód - najważniejsze informacje:

 1. W warstwie graficznej nowego dowodu osobistego jest zamieszczany podpis każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia.
 1. E-dowód to dowód osobisty z warstwa elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną. Od 8 listopada 2021 roku w warstwie elektronicznej są zamieszczane odciski palców.
 2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwa elektroniczną dowodu.
 1. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:
 • Certyfikat obecności – jest zamieszczany w każdym dowodzie osobistym. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach, urzędach i lotniskach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – jest zamieszczany w dowodzie osoby, która ma pełna albo ograniczona zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Jest alternatywą do zalogowania się do profil zaufany.
 • Certyfikat podpisu osobistego - jest zamieszczany za zgodą przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN przy odbiorze dowodu osobistego. Służy do podpisywania dokumentów drogą elektroniczną. Aby używać e-dowodu należy pobrać bezpłatną aplikacje „eDO App” na smartfon.
 1. Kody PIN można ustalić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze.
 1. Przy odbiorze dowodu osobistego odbierz kopertę z kodem PUK, który służy do odblokowania lub zmiany kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
 1. Kod PUK zabiera się do domu. Można go zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET