Gmina Lubenia - Remont kapliczki "Dzwonek"
logo
Data: 2021-07-23
Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
strona główna     INWESTYCJE 2014     Remont kapliczki "Dzwonek"
Remont kapliczki "Dzwonek"

W dniu 25.11.2013 r. została podpisana umowa Nr 01299-6930-UM0940280/13 o dofinansowanie projektu pn . „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez renowację – remont obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków – kapliczka przydrożna w miejscowości Siedliska” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie projektu wynosi 26 668,00 zł co stanowi do 80 % kosztów kwalifikowanych.

Karta projektu - pobierz

 

Przedmiotem operacji są prace związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont i renowację obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków- kapliczkę przydrożną w m. Siedliska. Planowana do wyremontowania kapliczka usytuowana jest przy drodze powiatowej relacji Tyczyn-Siedliska-Lubenia na działce nr 574 w miejscowości Siedliska (gmina Lubenia).
Murowana kapliczka domkowa jest obiektem zabytkowym, pierwotnie wchodzącym w skład zespołu dworskiego, wybudowanym w 4 ćw. XIX w. i remontowanym w 1958 r. (oraz zapewne ok. 1980 r). Pierwotnie posiadała nieco inny wygląd, wg zdjęcia na karcie adresowej wykonanego w 1978 r., pełniła funkcję kapliczki przeciwburzowej. Wybudowana została z cegły oraz kamienia, otynkowana i pobielona. Kapliczka ta została wzniesiona na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu ze ściętymi narożami. Posadowiona została na cokole z odsadzką. Przykryta została dwuspadowym dachem, pokrytym pierwotnie gontem, po 1958 r. dachówką, a obecnie blachą. W 1958 r. oprócz wymiany pokrycia dachu przebudowano również wieżyczkę na sygnaturkę i wymieniono stolarkę. Wieżyczka ta pierwotnie była drewniana, obecnie konstrukcja nośna sygnaturki wykonana jest z żelaznego płaskownika, nakryta blaszaną czapą, a całość obita jest blachą. Konstrukcja sygnaturki zwieńczona została niewielkim metalowym krzyżem. W szczycie frontowym umieszczona została prostokątna wnęka zamknięta trójkątnie, w której ustawiono wizerunek Matki Bożej Różańcowej. Wnęka ta jest zaszklona. Wejście do kapliczki umieszczone jest od wschodu. Do kapliczki prowadzą drewniane drzwi, w górnej części przeszklone. W ścianach bocznych oraz tylnej umieszczono płyciny. W obu ścianach bocznych w górną listwę wchodzą prostokątne otwory okienne. Kapliczka wewnątrz posiada strop płaski. Przy ściance tylnej usytuowana została mensa ołtarzowa, przy której pierwotnie była drewniana figura Jana Nepomucena (skradziona). Posadzka jest kamienna.

W ramach renowacji planuje się:
• skucie istniejących tynków, uzupełnienie skorodowanych pojedynczych cegieł lub kamieni i uzupełnienie wykruszonego spoiwa zaprawą wapienną;
• remont mensy ołtarzowej dostawionej we wnętrzu do ściany tylnej obiektu;
• odgrzybienie ścian wewnętrznych środkiem HERMON;
• wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z drewna twardego (dąb) z zachowaniem istniejącego wzoru;
• wykonanie posadzki żwirowej z betonu B-15;
• wykonanie izolacji poziomej ścian i posadzek;
• wykonanie tynków zewnętrznych wapiennych;
• wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych z zachowaniem skromnego detalu w postaci płycin ramowych oraz ściętych naroży oraz odtworzeniem pierwotnego gzymsu;
• wymiana pokrycia dachowego z blachy na dachówkę karpiówkę;
• wymiana pokrycia dachu na sygnaturce (wieżyczka) na blachę ocynkową w kolorze dachówki;
• malowanie ścian zewnętrznych farbami krzemianowymi (kolor biały);
• malowanie ścian wewnętrznych farbami krzemianowymi (kolor biały);
• wykonanie impregnacji hydrofobizującej (wzmacniającej) środkiem Sarsil H-14/R;
• odrdzewienie części konstrukcyjnej sygnaturki i zabezpieczenie przed korozją;
• wzmocnienie istniejących fundamentów poprzez wykonanie opaski żelbetowej z betonu B-25 oraz ewentualne ankrowanie ścian zewnętrznych;
• wykonanie płytek odbojowych z kostki brukowej gr. 4 cm – ułożenie ze spadkiem w kierunku jezdni.

 

                

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET