Gmina Lubenia - INWESTYCJE 2014
logo
Data: 2022-01-28
Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
strona główna     INWESTYCJE 2014
Budowa boisk sportowych w Siedliskach
W dniu 27.05.2013 r. została podpisana umowa Nr RPPK.05.01.00-18-112/12-00 o dofinansowanie projektu pn . „Modernizacja infrastruktury i doposażenie obiektów edukacyjnych Gminy Lubenia” realizowanego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty. Projekt obejmuje - przebudowę i budowę boisk sportowych, przy Gimnazjum Publicznym w Siedliskach w tym: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, remont drenażu, budowę bieżni ze skocznią w dal, pochylni dla osób niepełnosprawnych, - budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal, piłkochwytów wokół istniejącego boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Lubeni (wygrodzenie istniejącego boiska) oraz, remont drenażu i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie oświetlenia i monitoringu boisk przy Gimnazjum Publicznym w Siedliskach - wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym w Siedliskach, - zakup sprzętu i wyposażenia przedszkola w Lubeni (obiekty małej architektury na zewnątrz, wyposażenie wewnątrz) Zgodnie z założeniami zakończenie projektu ma nastąpić do 25.09.2014 r. Wartość projektu wynosi 1 428 463,13 zł w tym dofinansowanie 999 924,19 zł.
Karta projektu - pobierz

  

                               

  
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET