Gmina Lubenia - Komisje Rady Gminy Lubenia
logo
Data: 2018-09-25
Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława
strona główna     Rada Gminy Lubenia    Komisje Rady Gminy Lubenia
Komisje Rady Gminy Lubenia

Na terenie Gminy Lubenia działają cztery komisje.


1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubenia :

 • Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy
  w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
 • Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

SKŁAD KOMISJI:

 1. Krzysztof Binek – Przewodniczący,
 2. Marek Kluska – Wiceprzewodniczący,
 3. Wojciech Tatara – Sekretarz,
 4. Józef Solecki – Członek,
 5. Zbigniew Czopik – Członek,
 6. Zenon Pietrzyk - Członek.
 
 

 

2. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Wychowania Rady Gminy Lubenia w :

Zadania komisji: 

 • Opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalnością.
 • Opiniuje sprawy funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli gminnych oraz placówek kulturalnych bibliotek.
 • Opiniuje harmonogram prac remontowych w placówkach podległych gminie i przez gminę dotowanych.

 SKŁAD KOMISJI:

 

 1. Leszek Szpiech – Przewodniczący,
 2. Marta Czekaj – Wiceprzewodniczący,
 3. Wojciech Tatara – Sekretarz,
 4. Marek Kluska – Członek ,
 5. Barbara Kuś - Członek,
 6. Tadeusz Podgórski – Członek.

3. Komisja ds. Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi Rady Gminy Lubenia :

Zadania komisji: 

 • Opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalnością.
 • Współpraca z Policją i OSP.

SKŁAD KOMISJI:

 1. Władysław Daszykowski – Przewodniczący,
 2. Krzysztof Binek -  Wiceprzewodniczący,
 3. Roman Kałucki – Sekretarz,
 4. Grzegorz Warchoł -  Członek,
 5. Jerzy Lassota – Członek,
 6. Marta Czekaj - Członek.
 

4. Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Lubenia w:

Zadania komisji: 

 • Opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalności.
 • Wyraża opinię w sprawach utrzymania czystości na terenie gminy.
 • Współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 

 SKŁAD KOMISJI:

 1. Jerzy Lassota – Przewodniczący,
 2. Roman Kałucki – Wiceprzewodniczący,
 3. Grzegorz Warchoł – Sekretarz,
 4. Władysław Daszykowski – Członek,
 5. Tadeusz Podgórski – Członek ,
 6. Leszek Szpiech  – Członek,
 7. Józef Solecki– Członek,
 8. Zenon Pietrzyk – Członek,
 9. Zbigniew Czopik - Członek

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET