Gmina Lubenia - Włączenie i aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
logo
Data: 2022-01-28
Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
strona główna     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    Projekty i programy GOPS     Włączenie i aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Włączenie i aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

„Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - POBIERZ

 


FORMULARZ REKRUTACYJNY - POBIERZ

 


OŚWIADCZENIE o korzystaniu z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO PŻ - POBIERZ

 


OŚWIADCZENIE o kwalifikowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej - POBIERZ

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA - POBIERZ

 

OŚWIADCZENIE o nie korzystaniu z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 - POBIERZ

 

 

OŚWIADCZENIE osoby niepełnosprawnej - POBIERZ

 

OŚWIADCZENIE osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej - POBIERZ

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z ZUS - POBIERZ

 

 


 


 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET