Gmina Lubenia - Remont drogi Straszydle- Rzeki II
logo
Data: 2021-01-18
Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty
strona główna     INWESTYCJE 2020    Remont drogi Straszydle- Rzeki II
Remont drogi Straszydle- Rzeki II

29 października 2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Remont drogi wewnętrznej Straszydle – Rzeki II w km 0+000 – 0+614, na działkach nr ewid.  2897, 3028/3, 3019 w miejscowości Straszydle, wraz z remontem przepustów w km 0+003, 0+274, 0+370. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej  na odcinku 0,614 km. 

Na realizację zadania uzyskano wsparcie finansowe z Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi mających miejsce w czerwcu 2020 r. w wysokości 70 tyś. złotych.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET