Gmina Lubenia - Ustawa "za życiem"
logo
Data: 2021-10-21
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
strona główna     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    Ustawa "za życiem"
Ustawa "za życiem"
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:
·         zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
·         zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);
·         zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
·         zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
·         zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;
·         zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych. 

Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy :
·         dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,
·         dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,
·         choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),
·         kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
O świadczenie może się ubiegać (bez względu na dochód):
·         ojciec
·         matka
·         opiekun prawny
·         opiekun faktyczny
Termin złożenia wniosku: 
Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
 
Do wniosku należy dołączyć: 
·         zaświadczenie lekarskie/ zaświadczenie wystawione prze położną potwierdzające pozostawanie matki i dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
·         zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizacje II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii
 
 
Co z dziećmi urodzonymi w 2016 roku? 
Mogą otrzymać świadczenie. Na złożenie wniosku mamy 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się 10 lutego 2016 roku, mamy czas na złożenie wniosku do 10 lutego 2017 roku. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania.
 
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET