Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2020-05-27
Imieniny: Jana, Juliusza, Radowita
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2020-01-08
Minister w naszej gminie!
W niedzielę 05.01.2020 na zaproszenie Wójta Gminy Lubenia - Adama Skoczylasa w spotkaniu z kolędą wzięła udział Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Na zakończenie złożyła wszystkim mieszkańcom życzenia noworoczne podkreślając, że chciałaby aby jej obecność na wspólnym kolędowaniu stała się tradycją. Zapraszamy Panią Minister za rok!
 2020-01-02
W załączeniu podajemy harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok w gminie Lubenia.
 2019-12-20
W załączeniu przekazujemy informację o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok w gminie Lubenia.
 2019-12-09
Uzyskano dofinansowanie na rewitalizację
W dniu 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
 2019-11-25
Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego
W 2019 roku w gminie Lubenia 8 par małżeńskich świętowało jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. 21 listopada bieżącego roku Wójt Gminy Lubenia – Pan Adam Skoczylas udekorował sześć z nich odznaczeniami państwowymi za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez prezydenta naszego kraju Pana Andrzeja Dudę.
 2019-11-08
Informacja
Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę dróg.
 2019-10-29
W dniu 29 października br. na okres zimowy zostały zamknięte pompy tężni i fontann w Kaskadzie Solankowej w Sołonce.
 2019-10-23
Informacja
W sobotę 5 października miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych dla OSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach naboru wniosków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2019-09-16
Uzyskano dofinansowanie
Uzyskano dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 2019-09-16
Informcja
Od 1 września Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sołonce oferuje 15 miejsc w przedszkolu- w pełni dofinansowanych z Funduszy Unijnych. Pobyt dzieci w przedszkolu jest całkowicie nieodpłatny, w tym zawiera się: wyżywienie, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i nowoczesna baza dydaktyczna (zabawki, gry, plansze, bajki dla dzieci i nowoczesna, elektroniczna podłoga). Zapisy można dokonywać w sekretariacie szkoły. Zapraszamy, wolnych jest tylko 15 miejsc.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET