Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2021-02-28
Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2020-12-01
W dniu 18.11.2020 r. nastąpiła płatność końcowa projektu " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W związku w tym koniec okres trwałości projektu, który wynosi 5 lat przypada na dzień 17.11.2025 r.
 2020-11-27
Otwieramy się! Od 30 listopada 2020 placówki GBP w Lubeni już czynne!
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni przywraca wypożyczanie zbiorów bibliotecznych od 30 listopada 2020 roku. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, we wszystkich placówkach nadal będzie obowiązywać zachowanie zasad bezpieczeństwa:
 2020-11-20
Projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020" Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie biblioteki w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 20 900 zł biblioteka zakupiła: monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect 65, komputer do zabudowy w monitorze, komputer stacjonarny - serwer, dwa komputery przenośne, dwa czytniki książek elektronicznych, dwa dyski zewnętrzne i jednostkę zasilającą – UPS. Wkład własny do projektu 3 810 zł
 2020-11-18
Modernizacja - miejscowość Lubenia
Starosta Rzeszowski zawiadamia, że w siedzibie firmy GEORES przy ul Targowej 3 w dniach od 01.12.2020 r. do 21.12.2020 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.
 2020-11-18
Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni przypomina o upływającym terminie składania wniosków o świadczenie „Dobry start”.
 2020-11-10
ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBENI OD DNIA 10 LISTOPADA 2020 R.
 2020-11-02
Dofinansowanie na remont kapliczki
Mieszkaniec naszej Gminy uzyskał dofinansowanie na remont kapliczki W dniu 20.10.2020 r. została podjęta uchwała nr 5/39/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania TRYGON Rozwój i Innowacja w sprawie wybrania do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW projektu grantowego „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” - operacji pod nazwą „Remont kapliczki w miejscowości Straszydle na działce 1874/3”. Projekt przygotowano we wsparciu Gminy Lubenia. Beneficjent uzyskał finansowanie w wysokości 24 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .
 2020-10-20
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Gminie Lubenia zostali wyznaczeni Koordynatorzy ds. dostępności tj.:
 2020-10-19
Informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Lubenia od dnia 20 października 2020 r. będzie nieczynna do odwołania.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET