Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2018-03-22
Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Kazimierza
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2017-12-28
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
 2017-12-29
Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania ,obejmujących teren gminy Lubenia w roku 2018.
 2017-12-21
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego.
 2017-12-08
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem – Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia
 2017-12-04
Wójt Gminy Lubenia ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań realizowanych przez Gminę Lubenia w 2018 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2017-12-01
Informacja
Uzyskano dofinansowanie na przedszkole w Siedliskach
 2017-11-30
Wójt Gminy Lubenia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem - Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia
 2017-11-30
W załączeniu podajemy link pod którym została umieszczona Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.
 2017-11-27
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja", w związku z uwagami oraz propozycjami zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zgłoszonymi przez mieszkańców oraz pozostałe podmioty działające na obszarze LGD, zwraca sie do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian w ramach aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wyrażona przez Państwa opinia pozwoli nam na przeprowadzenie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2017-11-30
Wójt Gminy Lubenia działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 w ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET