Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2018-07-15
Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2018-06-26
Wójt Gminy Lubenia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubenia przeznaczonych do sprzedaży.
 2018-06-26
Gmina Lubenia uzyskała dofinansowanie na remont i doposażenie szkół . W dniu 26 czerwca 2018 r została podpisana umowa RPPK.09.02.00-18-0080/17-00 o dofinansowanie projektu pn . „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Lubenia” realizowanego w ramach Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2018-06-22
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO AKTUALIZACJI ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LUBENIA NA LATA 2017–2023
 2018-06-15
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2018-06-14
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości
 2018-06-14
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych w ramach przedsięwzięcia 3.3.2 stworzenie warunków aby obszar LGD stał się pryzjazny mieszkańcom i turystom.
 2018-06-12
Program DOBRY START
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni informuje, iż od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski na nowe świadczenie „Dobry Start”.
 2018-06-06
Konkurs
Konkurs organizowany przez serwis internetowy Clicktrans.pl startuje 4 czerwca 2018 r. i aby wziąć w nim udział, należy stworzyć pracę na temat: "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podkarpackim".
 2018-05-25
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Lubenia
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET