Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2017-07-28
Imieniny: Aidy, Innocentego, Marceli
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2017-07-07
Uzyskano dofinansowanie na modernizację dróg w Gminie Lubenia
W dniu 06.07.2017 r. została podpisana umowa nr RG.I.7152.17.1.2017 przyznająca Gminie Lubenia dotację w wysokości 37 000,00 złotych przez Województwo Podkarpackie na budowę i modernizację dojazdowych do gruntów rolnych.
 2017-07-07
GMINA LUBENIA PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LUBENIA NA LATA 2017–2023
W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Lubenia przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju. W tym celu Rada Gminy Lubenia podjęła Uchwałę XL/203/2017 w dniu 6 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023.
 2017-07-06
Uzyskano dofinansowanie na  usuwanie wyrobów zawierających azbest.
W dniu 04.07.2017 r. została podpisana umowa dotacji nr 142/2017//OZ/R/DA na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia” . W ramach umowy Gmina uzyskała dotację w kwocie 21 464,20 zł stanowiącą 85 % kosztów kwalifikowanych. Dotacja na dofinasowanie zadania z zakresu zbierania , transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest”. obejmuje środki NFOŚiGW – w kwocie 12 626,00 zł (50 %) i WFOŚiGW w kwocie 8 838,20 zł (35%). Środki własne Gminy stanowią 14 564,20 zł .
 2017-07-06
Informacja
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.
 2017-07-06
Zapraszamy na szkolenie
Zapraszamy mieszkańców gminy Lubenia na szkolenie informacyjne nt. FOTOWOLTAIKA - PRĄD DLA TWOJEGO DOMU
 2017-06-23
Czytanie w lubeńskiej altanie
Lubeńska biblioteka zaprasza najmłodszych moli książkowych z opiekunami do akcji wspólnego czytania. Głośne czytanie dzieciom odbywać się będzie raz w tygodniu w poniedziałki o godz. 13:00 w Rezerwacie Kultury w Lubeni. O włączenie do akcji zapraszamy wolontariuszy. Mile widziana młodzież z naszej gminy, ale nie tylko. Każdy, kto chce może przyjść i poczytać najmłodszym milusińskim. Szczegóły na plakacie
 2017-06-20
Tour de Pologne w gminie Lubenia
W dniu 02 sierpnia br. zapraszamy na V etap 74 wyścigu Tour de Pologne UCI World Tour, który będzie przebiegał z Nagawczyna do Rzeszowa.
 2017-06-19
Wójt Gminy Lubenia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Lubenia na 2017 rok"
 2017-06-08
Zapraszamy na 26. Rajd Rzeszowski, który stanowi 5 rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy (ERC 2017) i 3 rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP 2017). Trasę rajdu podajemy w załączeniu.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET