Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2017-09-26
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2017-08-21
Aktywny Samorząd
*
 2017-08-09
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom.
 2017-08-02
Wójt Gminy Lubenia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem - Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia.
 2017-08-02
W dniu 01.08.2017 r. została podpisana umowa nr 20/OW-IX.072.8.3.2017/2017 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa placu zabaw w miejscowości Siedliska” .
 2017-07-06
Informacja
Informacja na temat projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.
 2017-07-17
W załączeniu podajemy wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
 2017-07-17
*
 2017-07-13
W ostatnim czasie pojawiły się w mediach informacje zawierające oferty na wykonanie usług w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” (na wykonanie karty weryfikacji technicznej).
 2017-07-07
Uzyskano dofinansowanie na modernizację dróg w Gminie Lubenia
W dniu 06.07.2017 r. została podpisana umowa nr RG.I.7152.17.1.2017 przyznająca Gminie Lubenia dotację w wysokości 37 000,00 złotych przez Województwo Podkarpackie na budowę i modernizację dojazdowych do gruntów rolnych.
 2017-07-06
Uzyskano dofinansowanie na  usuwanie wyrobów zawierających azbest.
W dniu 04.07.2017 r. została podpisana umowa dotacji nr 142/2017//OZ/R/DA na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia” . W ramach umowy Gmina uzyskała dotację w kwocie 21 464,20 zł stanowiącą 85 % kosztów kwalifikowanych. Dotacja na dofinasowanie zadania z zakresu zbierania , transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest”. obejmuje środki NFOŚiGW – w kwocie 12 626,00 zł (50 %) i WFOŚiGW w kwocie 8 838,20 zł (35%). Środki własne Gminy stanowią 14 564,20 zł .
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET