Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2019-07-23
Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2019-06-07
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019
 2019-06-04
Pierwsze instalacje fotowoltaiczne w gminie
Ruszyła realizacja projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF -projekt parasolowy", który przewiduje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w gminie Lubenia oraz okolicznych gminach współtworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. W gminie Lubenia zamontowano 8 instalacji.
 2019-06-03
Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015r. na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - usp (Dz. U. 2019.52 ze zm.).
 2019-06-03
Uzyskano dofinansowanie
W dniu 30.05.2019 r. została podpisana umowa nr RG.I.7152.17.1.2019 przyznająca Gminie Lubenia dotację w wysokości 75 000,00 złotych przez Województwo Podkarpackie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 2019-05-29
Nowy most Zarzecze-Siedliska
23 maja 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia mostu na rzece Wisłok w Zarzeczu w gminie Boguchwała. Inwestycja została wykonana w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405 R Zarzecze – Siedliska, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w km 1+419 wraz z rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie na odcinku od km 1 +040 do km 1 +500 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
 2019-05-08
Informacja o wkładzie własnym mieszkańca
Dotyczy projektu: "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy"
 2019-04-15
Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej informuje, że uchwała nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela), dniem wyborów do izb rolniczych w Polsce
 2019-03-20
Szkolenia dla Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza na bezpłatne szkolenia dla Organizacji Pozarządowych.
 2019-03-19
Startujemy z VII Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im Stanisławy Kopiec
Lubeńska książnica zaprasza ludzi pióra - piszących wiersze do udziału w kolejnej edycji konkursu poświęconego pamięci wielkiej, polskiej poetce Stanisławie Kopiec - "czarodziejce z Lubeni". Szczegóły poniżej w Regulaminie konkursu
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET