Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2021-02-28
Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira
strona główna     Aktualności    Informacja ..
Aktualności
 2021-02-17
~ Informacja
Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza na konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w związku z przesunięciem oszczędności wynikających z różnicy kursowej przy przeliczeniu budżetu LSR z PLN na walutę Euro co pozwoli na ogłoszenie dodatkowego naboru.

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Boguchwała, Lubenia i Świlcza o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju (wersja aktualna) –  LSR na lata 2014-2020

Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozowju – Propozycje zmiany LSR

Formularz aktualizacji LSR przyjęty uchwałą Zarządu nr 8/2021-formularz aktualizacji LSR

Inne uwagi i sugestie dotyczące aktualizowanej LSR można również zgłosić za pomocą formularza zgłaszania uwag do LSR na  lata 2014-2020 – formularz zgłaszania uwag do LSR

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR za  można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: promocja@lgd-trygon.pl, do dnia  24.02.2021 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do zaprezentowania swoich opinii.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET