Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2021-02-28
Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira
strona główna     Aktualności    Informacja..
Aktualności
 2021-02-15
~ Informacja
Dostawa łupka menilitowego na drogi wewnętrzne Gminy Lubenia

W dniu 15.02.2021 roku w Urzędzie Gminy Lubenia została podpisana umowa z Panem Łukaszem Potocznym prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą LUKATRANS Łukasz Potoczny Nozdrzec 47, 36-245 Nozdrzec na realizację zadania Dostawa łupka menilitowego  wraz z transportem na poprawę  dróg wewnętrznych Gminy Lubenia.

Przedmiotem umowy jest dostawa polegająca na dokonaniu zakupu, załadunku, dostarczeniu i rozładunku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

186   m3 łupka menilitowego ,

 

Łupkiem na potrzeby mieszkańców dysponują sołtysi sołectw:


·   Pan Zbigniew Jerzy Wilk – sołtys wsi Lubenia

·   Pan Krzysztof Binek – sołtys wsi Straszydle

W ilości:

28 m3 – Straszydle

35 m3 – Lubenia

 

Dostawy  zostaną wykonane do grudnia 2021 r.

 

Wykaz złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

1

LUKATRANS

Łukasz Potoczny

Nozdrzec 47

36-245 Nozdrzec

 

Brutto       18 073,62 zł

Netto         14 694,00 zł

 

2

RIVERBUD Piotr Pakla

Wyżne 232 A

38-120 Czudec

 

Brutto       18 302,40 zł

Netto         14 880,00 zł

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET