Gmina Lubenia - Aktualności - Uzyskano dofinansowanie
logo
Data: 2020-08-03
Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema
strona główna     Aktualności    Uzyskano dofinansowanie..
Aktualności
Uzyskano dofinansowanie
 2020-07-08
~ Uzyskano dofinansowanie
Uzyskano dofinansowanie na komputery dla dzieci z rodzin wielodzietnych

W połowie maja ogłoszono nabór na zakup sprzętu komputerowego. To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. W ramach Programu Zdalna Szkoła plus można zakupić sprzęt , który trafi  do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina Lubenia dzięki uzyskanym środkom w wysokości 54 900,00  zakupi 19 szt. komputerów typu All in One  z oprogramowaniem, które będą służyć zdalnej nauce.

W dniu 29 maja 2020 r. podpisano  umowę o powierzenie grantu nr /8133299930/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła–wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W czerwcu br. wszczęto postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego. Przewidywano zakup 15 szt. komputerów z oprogramowaniem. Jednak dzięki oszczędnościom poprzetargowym i przewidzianym prawem opcji udało się dokupić jeszcze 4szt. Łącznie 18 szt. trafi do naszych szkół podstawowych w Lubeni, Siedliskach i Straszydlu.

Dostawcą sprzętu jest Pan Mariusz Warzybok prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Warzybok z siedzibą Siedliska 422, 36-042 Lubenia, adres do doręczeń CH Ameryka sklep z komputerami , ul. Józefa Piłsudskiego nr 40 lok. 3 , 35-001 Rzeszów.

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET