Gmina Lubenia - Aktualności - Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta
logo
Data: 2020-08-07
Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata
strona główna     Aktualności    Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta..
Aktualności
 2020-06-26
~ Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta
25 czerwca odbyła się XX Sesja Rady Gminy Lubenia, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

 

W trakcie sesji Wójt Gminy Lubenia, Adam Skoczylas, przedstawił radnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ubiegłym roku. Radni jednogłośnie podjęli trzy najważniejsze na tej sesji uchwały:

- w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy,

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz  sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lubenia za rok 2019,

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubenia
za rok 2019.

Wójt Gminy Lubenia podziękował wszystkim za współpracę: Za udzieleniem absolutorium kryje się pozytywna ocenia całej naszej działalności gospodarczej w 2019 roku. Cieszy mnie pozytywna opinia Regionalnej Komisji Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za  jednomyślne poparcie i zaufanie. To w dużej mierze sukces nas wszystkich.

 

Honorowym gościem był Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski. W swoim wystąpieniu podziękował za współpracę: Otwartość i dialog obu samorządów pozwala uzyskać wymierny efekt. Gmina Lubenia jest partnerem Powiatu Rzeszowskiego w realizacji wielu inwestycji służących mieszkańcom. Pośród  wspólnie podjętych działań znajdują się m.in. przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury drogowej oraz te wpisujące się
w bezpieczeństwo i politykę społeczną.

 

Głos zabrał również zaproszony na sesję Radny Powiatowy – Wiesław Dudek.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET