Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2018-10-19
Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita
strona główna     Aktualności    Informacja ..
Aktualności
 2018-07-18
~ Informacja
Wójt Gminy Lubenia zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Lubenia Uchwały Nr LVIII/288/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023

Wójt Gminy Lubenia
stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Lubenia Uchwały Nr LVIII/288/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia
na lata 2017–2023

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i 43 pkt 1 ww. ustawy:

1.      w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia,
w pokoju nr 26 w godzinach pracy Urzędu;

2.      w wersji elektronicznej na stronie  Gminy Lubenia: bip.lubenia.pl oraz oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubenia, lubenia.pl (załączniki poniżej).

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Lubenia


                                                                                                  Adam Skoczylas

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1.      Uchwała Nr LVIII/288/2018 Rady Gminy Lubenia z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 - pobierz

2.      Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 – aktualizacja lipiec 2018  - pobierz

3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - pobierz

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET