Gmina Lubenia - Aktualności - Konsultacje
logo
Data: 2018-11-15
Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii
strona główna     Aktualności    Konsultacje..
Aktualności
 2018-06-22
~ Konsultacje
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO AKTUALIZACJI ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LUBENIA NA LATA 2017–2023

W związku ze złożonym w dniu 18.06.2018 r. wnioskiem do Wójta Gminy Lubenia o aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 przyjętego Uchwałą Nr XLVII/234/2017 Rady Gminy Lubenia z dnia 8 grudnia 2017 r. przez Zespół ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023, (powołany Zarządzeniem nr 46 Wójta Gminy Lubenia z dnia 7 lipca 2017 r.), Gmina Lubenia przystąpiła do aktualizacji ww. dokumentu.

            W tym celu Rada Gminy Lubenia podjęła Uchwałę nr LVI/279/2018 w dniu 21 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023.

 

            Jednocześnie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy zmian w ww. dokumencie wynikający z powyższego wniosku o aktualizację:

 

Wójt Gminy Lubenia

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu:

 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 20172023

 

            Zakres konsultacji społecznych obejmuje modyfikację projektu podstawowego nr 1. Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami w odniesieniu do pozostałych części projektu dokumentu, a w szczególności pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 22.06.2018 r.
do dnia 08.07.2018 r.
w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: b.baran@lubenia.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – aktualizacja LPR”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – aktualizacja LPR”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy Lubenia w godzinach pracy Urzędu.

 

 

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji i Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023, umożliwiającego omówienie proponowanych zmian w dokumencie, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 17:00
w w sali  Domu Kultury w Straszydlu , 36-043 Straszydle 405.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia w pokoju nr 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Lubenia.

 

 

 

Z poważaniem,

 

Adam Skoczylas

 

Wójt Gminy Lubenia

 

 

             

 

 

Pliki do pobrania:

1.      Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 20172027 (projekt – aktualizacja czerwiec 2018 r.) - pobierz

2.      Formularz zgłaszania uwag - pobierz

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET