Gmina Lubenia - Aktualności - XLVII Sesja Rady Gminy Lubenia
logo
Data: 2017-12-13
Imieniny: Łucji, Otylii, Włodzisławy
strona główna     Aktualności    XLVII Sesja Rady Gminy Lubenia..
Aktualności
 2017-12-04
~ XLVII Sesja Rady Gminy Lubenia
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Lubenia zwołuje na dzień 08 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni XLVII Sesję Rady Gminy Lubenia

Porządek obrad sesji:

1.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023.

2.       Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Lubenia.

3.       Zapytania, interpelacje i wolne wnioski. 

                     
                                     Przewodniczący Rady Gminy Lubenia
 
                                                     Feliks Solecki
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET