Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2018-03-22
Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Kazimierza
strona główna     Aktualności    Informacja..
Aktualności
 2017-11-02
~ Informacja
Zakończono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Projekt uchwały był udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubenia – www.bip.lubenia.pl, na stronie internetowej – www.lubenia.pl oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubenia od dnia 18 października 2017 r. do dnia  30 października   2017 r.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w siedzibie Urzędu Gminy Lubenia pok. Nr 23, za pośrednictwem poczty elektronicznej – ug@lubenia.pl  oraz listownie na adres 36-042 Lubenia 131 w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 30 października 2017 r.

 

Nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii i propozycji do przedmiotowego projektu.

 

                                                            Wójt Gminy Lubenia

                                                             

                                                              Adam Skoczylas

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET