Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2018-04-19
Imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2018-04-18
4 Rajd Rzeszowiak
4. Rajdu Rzeszowiak, zaliczany jest do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia i Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Konkursowej Jeździe Samochodem i Super KJS. Zawody odbędą się w dniach 28-29 kwietnia 2018, na trasach w okolicach Rzeszowa, w gminach Lubenia i Boguchwała.
 2018-04-11
Konsultacje w sprawie zmiany zapisów załącznika nr 3 „Oświadczenie o bezstronności i niezależności” do Regulaminu Pracy Rady.
 2018-04-11
Konsultacje w sprawie zmiany zapisów załącznika nr 9„Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji”, do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów.
 2018-04-10
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 16 kwietnia 2018 r. o godz. 16:30 w nowej sali obok Domu Kultury w Straszydlu LIII Sesję Rady Gminy Lubenia z następującym porządkiem obrad:
 2018-04-06
Informacja - szkody łowieckie
W związku z nowelizacją ustawy „Prawo łowieckie” z dnia 22 marca 2018r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 z późn. zm.) Urząd Gminy Lubena informuje o możliwości zgłaszania szkód łowieckich w tut. Urzędzie Gminy na załączonych poniżej wnioskach. Szkodę należy zgłaszać w formie papierowej.
 2018-02-20
Informacja
Gmina Lubenia informuje o naborze uzupełniającym do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Więcej informacji w załączeniu.
 2018-03-15
Uzyskano dofinansowanie
W dniu 13 marca 2018 r. została podpisana umowa Nr DSRiN-i-7211-72/18 przyznająca środki finansowe Gminie Lubenia . W ramach umowy Gmina uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 55 440,00 zł tj. 99,00 % wartości zadnia, wkład własny gminy w realizacji zadania wynosi 1 % tj. 560,00 zł. Środki przyznano na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie : wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa (Program I Priorytet IIIB ) .
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET