Gmina Lubenia
logo
Data: 2018-03-22
Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Kazimierza
strona główna    
Aktualności
 2018-03-19
Dzień otwarty w SP Lubenia
*
 2018-03-16
Ostrzeżenie meterologiczne
*
 2018-03-15
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 22 marca 2018 r. o godz. 15:00 w nowej sali obok Domu Kultury w Straszydlu LII Sesję Rady Gminy Lubenia
 2018-03-15
Uzyskano dofinansowanie
W dniu 13 marca 2018 r. została podpisana umowa Nr DSRiN-i-7211-72/18 przyznająca środki finansowe Gminie Lubenia . W ramach umowy Gmina uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 55 440,00 zł tj. 99,00 % wartości zadnia, wkład własny gminy w realizacji zadania wynosi 1 % tj. 560,00 zł. Środki przyznano na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie : wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa (Program I Priorytet IIIB ) .
 2018-03-15
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W dniu 20 marca br. z terenu gminy Lubenia będą zbierane odpady wielkogabarytowe.
 2018-03-13
Ogłoszenia
W Lubeni w okolicach stopnia wodnego tzw. zapora wałęsa się pies. Jeśli ktoś zna właściciela psa proszony jest o zgłoszenie tego do Urzędu Gminy Lubenia tel. 17 8503914
 2018-03-09
Zawidzenia- wystawa malarstwa Marka Pokrywki
Masz wolny czas? Zapraszamy na wystawę malarstwa Marka Pokrywki, która odbędzie się 10 marca 2018 w Muzeum Regionalnym Gminy Lubenia z siedzibą w Sołonce. Początek godz. 16.00
 2018-02-23
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec
Zaproszenie do udziału w konkursie.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET