Gmina Lubenia
logo
Data: 2016-12-05
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
strona główna    
Aktualności
 2016-11-29
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lubenia zwołuje na dzień 05 grudnia 2016 r. o godz.14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni XXX Sesję Rady Gminy Lubenia.
 2016-11-25
Projekt Samoobrona Kobiet
Minister Obrony Narodowej wydał postanowienie, w sprawie zorganizowana i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony.
 2016-11-17
Informacja
Informujemy, że na terenie Gminy Lubenia zostały umieszczone pojemniki PCK na odzież i tekstylia.
 2016-11-14
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje o ogłoszonych naborach w ramach działań:
 2016-11-07
W związku z rozpoczętym okresem jesienno-zimowym oraz sezonem grzewczym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązkach jakie ciążą na właścicielach i zarządcach w zakresie właściwego i bezpiecznego utrzymania obiektów i konieczności wykonania na bieżąco niezbędnych napraw i przeglądów w celu uniknięcia zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych (art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
 2016-11-04
Zakończono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 2016-10-27
"Bóg, Honor, Ojczyzna" to słowa, które od zarania dziejów towarzyszą Polakom, a w szczególności żołnierzowi polskiemu.
 2016-10-26
Gmina Lubenia informuje, że w dniu 26.10.2016 r. na okres zimowy zostaną zamknięte pompy fontann i tężni w Kaskadzie Solankowej w Sołonce.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET